Canal BCP

Miguel Anxo Bastos, sobre as elección municipais de Santiago: “Hai forzas novas que poden desestabilizar o panorama”

RIVEIRO COUSILLAS, JOSE. 152.B04

O descontento feminino labrego

Grupo E: 152.E00

Radio y comunidad: primeras conclusiones

GRUPO: C152.C00

¿Confiamos en la ciencia?

SOBRAL DIZ, AMANDA 152.A05

A dimensión humana

Grupo BCP (H) 152.H00

Aproximación al concepto educomunicación

Rodríguez Rey Noelia 152.H03

Introducción al canal BCP

Arrancamos…

Común (e persoal)

Blog da materia Comunicación Interpersoal e Comunitaria. 2º curso de Xornalismo. Universidade de Santiago de Compostela